Thông Tin

Vượt Ải
Sự kiện Vượt Ải Liên Hoàn là 1 trong những hoạt động chính của gamer khắp tứ phương .
Hoạt động nhằm mang lại trải nghiệm mới tránh nhàm chán trong GAME ! 
1> NPC : Sứ Già Vượt Ải 
2> Thành Thị :
- Tương Dương
- Thành Đô
- Biện Kinh
- Phượng Tường
3> Điều Kiện :
- Tổ đội có ít nhất là 6 người 
- Trường nhóm có đủ 5 Sát Thủ Giản 5 Hệ 
- Trong nhóm yêu cầu không có ai đã Vượt Ải trong ngày đó

4> Nội dung :
 -Thời Gian : 7h45, 9h45, 11h45, 13h45, 15h45, 17h45,  21h45, 23h45
 -Báo danh trước 15 phút , mỗi Ải sẽ có 45 phút để vượt qua ! 
 -Có tổng cộng 18 Ải bạn cần vượt qua bao gồm : 
Ải 1 - Ải 5: Quái Thường
Ải 6: Quái Hệ Kim + Boss Hệ Kim
Ải 7: Quái Hệ Mộc + Boss Hệ Mộc
Ải 8: Quái Hệ Thủy + Boss Hệ Thủy
Ải 9: Quái Hệ Hỏa + Boss Hệ Hỏa
Ải 10: Quái Hệ Thổ + Boss Hệ Thổ
Ải 11: Quái Buff Giảm Kháng
Ải 12: Quái Buff Giảm Tốc Độ
Ải 13: Quái Buff Choáng
Ải 14: Quái Hệ Kim + Boss Cao Cấp Hệ Kim
Ải 15: Quái Hệ Mộc, Thủy + Boss Cao Cấp Mộc, Thủy
Ải 16: Quái Hệ Hỏa, Thổ + Boss Cao Cấp Hỏa, Thổ
Ải 17: Quái Phản Dame 100%
Ải 18: Boss Nhiếp Thí Trần

5> Phần thưởng: 
Khi vượt qua mỗi Ải , bạn và tổ đội sẽ nhận được điểm kinh nghiệm thưởng, hoặc có thể đánh quái trong Ải để nhận được kinh nghiệm 
Phần thưởng phụ bao gồm : kinh nghiệm, huyền tinh,....
Cuối ải 18, nếu vượt qua bạn sẽ nhận được 1 Túi Lễ Vật Vượt Ải bên trong sẽ gồm nhiều vật phẩm quý giá ! 

BQT G4VN ! 
Chưởng quản kính bút
loading