Thông Tin

Tống Kim
Npc Báo danh: Tống Kim Chiêu Binh
Thời Gian Báo Danh: 10h45, 12h45, 14h45, 16h45, 18h45, 20h45, 22h45
Mỗi Trận Kéo Dài 30 Phút

Yêu Cầu: 
+ Cấp độ : 100 trở lên
+ Tiền vạn : 2 vạn ngân lượng 

Các chức vị :
+ Binh Sĩ: 0 Điểm. Khi Giết Chết Binh Sỹ Được 100 Điểm Tích Lũy
+ Hiệu Úy: 1500 Điểm. Khi Giết Chết Hiệu Úy Nhận Được 120 Điểm Tích Lũy
+ Thống Lĩnh: 3000 Điểm. Khi Giết Chết Thống Lĩnh Được 150 Điểm Tích Lũy
+ Phó Tướng: 7000 Điểm. Khi Giết Chết Phó Tướng Được 180 Điểm Tích Lũy
+ Đại Tướng: 10000 Điểm. Khi Giết Chết Đại Tướng Được 200 Điểm Tích Lũy 
NPC trong Tống Kim khi đánh đồng thời nhận được 10 điểm tích lũy ! 

Điểm Tích Lũy Có Thể Đổi:
+ Kinh Nghiệm: 1000 Điểm Tích Lũy. Kinh Nghiệm Nhận Được Theo Mốc Level Của Bạn
+ Rương Bạc: 10000 Điểm Tích Lũy
+ Chìa Khóa Bạc: 5000 Điểm Tích Lũy
+ Nhạc Vương Hồn Thạch: 20000 Điểm Tích Lũy. Đổi 50 NVHT Được 1
 Nhạc Vương Kiếm Lập Bang

Mỗi trận Tống Kim sẽ là 1 mảnh đất rực lửa trên khắp toàn thể mọi người ! 


BQT G4VN ! 

Chưởng quản kính bút
loading