Thông Tin

Dã Tẩu

Snapshot_2012-12-20_231338.png

Vị trí: Các thành thị và thôn làng
Chức năng: Cung cấp nhiệm vụ hằng ngày, không giới hạn cấp độ người chơi.
Nội dung:

Mỗi ngày Dã Tẩu sẽ giao cho bạn 40 nhiệm vụ.
Mỗi nhiệm vụ khi hoàn thành sẽ nhận được các phần thưởng cần thiết và quý giá bao gồm: 
Kinh nghiệm, ngân lượng, vật phẩm, trang bị hoàng kim (có khả năng nhận được khi chọn 
phần thưởng ngẫu nhiên.),cơ hội hủy nhiệm vụ.

Trong lúc làm nhiệm vụ có thế nhấn F11 để xem thông tin nhiệm vụ


Cơ cấu phần thưởng là ngẫu nhiên sẽ giúp cho các bạn có những giây phút hào hứng.


Cơ cấu nhiệm vụ:

Bao gồm hơn 100 nhiệm vụ các loại.

Bao gồm các kiểu nhiệm vụ riêng:

● Tìm địa đồ chí: Khà năng tìm thấy tại các địa điểm đánh quái mà Dã Tẩu chỉ định. Khi làm nhiệm vụ có thể cùng tổ đội để làm nhiệm vụ

● Tìm mật đồ chí: Khả năng tìm thấy tại các địa điểm Dã Tẩu chỉ định, tìm được khi đánh chết các Boss Xanh. Khi làm nhiệm vụ có thể cùng tổ đội để làm nhiệm vụ

● Mua trang bị: Dã Tẩu sẽ nhờ bạn đến các thành thị mua các vật phẩm tại các cửa hiệu sau đó giao lại.

● Tìm trang sức: Đây là nhiệm vụ mà Dã tẩu sẽ nhờ bạn tìm các vật phẩm như nhẫn dây chuyền ngọc bội. (Chú ý: Khi giao vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ, vật phẩm sẽ bị xóa.)

● Tìm tính năng của trang bị: Đây cũng là nhiệm vụ mà Dã tẩu sẽ nhờ bạn tìm các vật phẩm có các tính năng chỉ định như sinh lực, nội lực, kháng . . . (Chú ý: Khi giao vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ, vật phẩm sẽ bị xóa.)

● Trị điểm: Khi thực hiện nhiệm vụ Dã Tẩu sẽ yêu cầu bạn tăng các loại điểm như Tích lũy Tống Kim, Danh vọng, Phúc duyên, Kinh nghiệm, PK .

Vấn đề khác:

Khi Dã Tẩu giao cho bạn các nhiệm vụ mà bạn không thể hoàn thành thì có thể hủy bỏ nhiệm vụ đó
Bằng cách:
Dùng các cơ hội hủy nhiệm vụ để giữ nguyên thành tích các chuỗi nhiệm vụ liên tiếp
Dùng bản đồ SHXT để hủy nhiệm vụ
Hoặc hủy bỏ nhiệm vụ trực tiếp. (Khi thực hiện sẽ đưa thành tích làm nhiệm vụ của bạn trở về 0)
Chưởng quản kính bút
loading