Thông Tin

Liên Đấu

Liên Đấu
                      HỆ THỐNG LIÊN ĐẤU G4VN - TEAM


I . NPC liên quan :
Sứ Giả Liên Đấu các thành thị .
Vị trí : 
Thành Đô : 400/321
Biện Kinh : 247/191
Phượng Tường : 203/195
Tương Dương : 192/202
ldau1 [Kích thước gốc].png

Thời gian : 18h00 - 19h00 , chủ nhật có thêm trận 14h00 - 15h00
1 đợt có 4 trận Liên Đấu
Mỗi tháng chỉ đi được 48 trận

Có 3 lựa chọn : 
- Vào hội trường báo danh 
- Hướng Dẫn
- Kết thúc

II . Nội dung :
- Khi đến thời gian báo danh Liên Đấu , các account đến NPC Sứ Giả vào đấu trường và đăng Kí tại Quan
Viên
- Nhân vật cấp > 120, danh vọng > 100 mới tham gia được
Khi báo danh xong các bạn đứung đợi di chuyển vào map đấu trường, tại đây sẽ phân cặp random vào đấu 
Lưu ý : 
- 1 đợt có tối đa 200 người tham gia
- Nếu acc không có đối thủ xếp cặp , thì sẽ xử may mắn thắng
- Khi vào đấu trường di chuyển trừ thể lực 
- Khi giết đối thủ sẽ nhận được 3 điểm vinh dự , exp. Thua nhận 1 vinh dự , exp và 3 danh vọng
- Nếu hết thời gian mà 2 bên ko xử lí đc nhau sẽ xử theo damge đánh được, nếu damge ngang nhau sẽ xử hòa
và 2 điểm vinh dự 
- Trận Liên Đấu tháng kéo dài tới ngày 21 của tháng , các ngày còn lại sẽ xếp hạng L đấu
- Bảng xếp hạng sẽ cập nhật theo ngày 

ldau2 [Kích thước gốc].png
ldau3 [Kích thước gốc].png
liendau [Tùy chỉnh JPG - Chiều rộng tối đa 640 Chiều cao tối đa 4].jpg
III. Phần thưởng : 
Điểm vinh dự sẽ dùng đổi các vật phẩm giá trị như : 
- Liên Đấu An Bang 
- Liên Đấu Định Quốc 
- Lệnh Bài Vinh Dự
- Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái
- Phi Phong
- Phúc Duyên 
...


Cập nhật xếp hạng 200 trong liên đấu
Shop vật phẩm mua phẩm mua bằng điểm vinh dự
Dự kiến sẽ cập nhật thêm Song đấu xen kẽ vào các tháng đơn đấu tự do
Phần thưởng Liên đấu : 
- Hạng 1 : 3000 điểm vinh dự + vòng danh hiệu
- Hạng 2 : 2200 điểm vinh dự + vòng danh hiệu
- Hạng 3 : 1700 điểm vinh dự + vòng danh hiệu 
- Hạng 4 : 1300 điểm vinh dự + vòng danh hiệu
- Hạng 5-8 : 1100 điểm vinh dự
- Hạng 9-16 : 900 điểm vinh dự 
- Hạng 17-32 : 750 điểm vinh dự
- Hạng 33-64 : 600 điểm vinh dự
- Hạng 65-128 : 450 điểm vinh dự
- Hạng 129 đến 200 : 300 điểm vinh dự

BQT sẽ cập nhật thêm phần thưởng khi thích hợp  !


Các hiệu ứng liên đấu Top 5 sẽ được sử dụng như phiên bản chính thống

Xếp hạngDanh hiệuHào quang
Hạng 1Quán quân Võ Lâm Liên ĐấuVõ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Hạng 2Á quân Võ Lâm Liên ĐấuVõ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Hạng 3Quý quân Võ Lâm Liên ĐấuVõ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Hạng 4Điện quân Võ Lâm Liên ĐấuVõ Lâm Truyền Kỳ Thu PhíCác hoạt động sư đồ, đấu đôi , đấu ba ... sẽ cập nhật sau 

BQT G4VN ! 

Chưởng quản kính bút
loading