Thông Tin

Hướng dẫn nạp thẻ
Hiện tại chấp nhận các loại thẻ nạp
  • Gate
  • Mobiphone
  • Vinaphone
  • Viettel

Bước 1: đăng nhập vào Trang Nạp Thẻ
Bước 2: Chọn loại thẻ cần nạp
Bước 3: Nhập Seri Thẻ và Mã Thẻ
Bước 4: Nhập Yahoo để liên lạc khi mã thẻ bị lỗi.
Bước 5: Nhập mã xác nhận và đồng ý.

Chú ý:
Khi nạp thẻ cần phải chờ đến khi hệ thống thông báo thành công hoặc thất bại, Không được tắt Web hoặc F5 trong quá trình nạp thẻ.

Sau khi Nạp Thẻ thành công sẽ hệ thống Web sẽ trả lại cho bạn Mã Thẻ của Game.
Sau khi có mã thẻ của Game vui lòng đến Tiền Trang tại Ba Lăng Huyện tiến hành nạp thẻ vào Game để nhận Xu.

Nếu muốn xem lại Thông Tin Mã Thẻ đã nạp hoặc thông tin Mã Thẻ của Game thì có thể đăng nhập vào đây để xem lại Lịch Sử Thẻ.

Nếu mã thẻ đã nạp mà không được hệ thống trả về Mã Thẻ Của Game và trong Lịch Sử Thẻ Game. Vui lòng báo lỗi thẻ nạp tại đây.

Quá trình báo lỗi thẻ nạp và được xử lý là 1-2 tiếng kế từ lúc báo lỗi thẻ nạp.
Chưởng quản kính bút
loading