Thông Tin

Kỹ Năng 120

Kỹ năng 120 với những uy lực hết sức mạnh mẽ và là nỗi khiếp sợ của kẻ thù trong những trận giao tranh. Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí hãy nhanh chóng theo dõi những nội dung hướng dẫn sau đây để tiến hành học kỹ năng đặc biệt này một cách nhanh nhất.

Điều kiện nhận nhiệm vụ

 • Đẳng cấp: từ 120 trở lên.
 • Điểm danh vọng: 300 điểm.
 • Điểm phúc duyên: 100 điểm.
 • Ngân Lượng: 500 vạn lượng.
 • Vật phẩm yêu cầu:
  • Mật Tịch Môn Phái (Tương ứng với môn phái hiện tại)
  • 2 Bộ Bí Kíp 90 Môn Phái (Không cần các bí kíp Bùa và Buff)
  • 2 Bộ Thủy Tinh
  • 6 Tinh Hồng Bảo Thạch

Nội dung nhiệm vụ

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện yêu cầu nhiệm vụ.

Bước 2

Đến gặp NPC Môn Phái của môn phái nhân vật (Tại các thôn làng tân thủ - Ba Lăng Huyện) để tiến hành đối thoại nhận nhiệm vụ.

Bước 3

Tiêu diệt lần lượt các Boss nhiệm vụ Phản Đồ Võ Lâm mỗi hệ 1 lần (vị trí Boss nhiệm vụ xuất hiện ngẫu nhiên sau khi bị tiêu diệt hoặc mỗi lần bảo trì).

Bước 4

Quay lại NPC Môn Phái để hoàn thành nhiệm vụ.

Thông Tin Mật Tịch Môn Phái

Vật phẩmGhi chú
 
Mật Tịch Môn Phái
 • Nguồn gốc:
  • Nhận được khi tham gia sự kiện hoặc phần thưởng sự kiện.
 • Tính chất:
  • Có thể giao dịch, bày bán, vứt ra ngoài.
 • Ghi Chú: Mỗi môn phái có quyền riêng.

NPC Liên Quan

NPCGhi chú
NPC Nhận Nhiệm Vụ
 • Vị Trí:
  • Thôn Làng Tân Thủ.
 • NPC Nhận Nhiệm Vụ:
  • NPC Sử Giả Môn Phải của môn phái nhân vật đã gia nhập.
 • Ghi Chú: Không trong trạng thái xuất sư.
Phản Đồ Võ Lâm (Hệ Kim)
 • Vị Trí:
  • La Tiêu Sơn (Ngẫu nhiên 1 trong các vị trí tọa độ)
   • 246/203
   • 197/200
   • 252/171
 • Yêu cầu:
  • Tiêu diệt 1 lần.
 • Ghi chú: Có thể lập tổ đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Phản Đồ Võ Lâm (Hệ Mộc)
 • Vị Trí:
  • Thục Cương Sơn (Ngẫu nhiên 1 trong các vị trí tọa độ)
   • 253/206
   • 240/163
   • 217/157
 • Yêu cầu:
  • Tiêu diệt 1 lần.
 • Ghi chú: Có thể lập tổ đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Phản Đồ Võ Lâm (Hệ Thủy)
 • Vị Trí:
  • Lâm Du Quan (Ngẫu nhiên 1 trong các vị trí tọa độ)
   • 240/234
   • 242/205
   • 202/204
 • Yêu cầu:
  • Tiêu diệt 1 lần.
 • Ghi chú: Có thể lập tổ đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Phản Đồ Võ Lâm (Hệ Hỏa)
 • Vị Trí:
  • Hoa Sơn (Ngẫu nhiên 1 trong các vị trí tọa độ)
   • 296/252
   • 325/246
   • 311/226
 • Yêu cầu:
  • Tiêu diệt 1 lần.
 • Ghi chú: Có thể lập tổ đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Phản Đồ Võ Lâm (Hệ Thổ)
 • Vị Trí:
  • Kiếm Các Tây Bắc (Ngẫu nhiên 1 trong các vị trí tọa độ)
   • 134/243
   • 109/255
   • 111/236
 • Yêu cầu:
  • Tiêu diệt 1 lần.
 • Ghi chú: Có thể lập tổ đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Chú ý

 • Nữ Nhi Hồng không có tác dụng nâng mức độ luyện tập của Kỹ Năng 120
 • Kỹ Năng 120 tăng mức độ luyện tập dựa vào lượng kinh nghiệm thu được khi luyện công. Có thể sử dụng Thiên Thảo Lộ để tăng mức độ luyện tập nhanh hơn.
Chưởng quản kính bút
loading