Thông Tin

Trang Bị Hoàng Kim
Trang bị Hoàng kim – giấc mơ của toàn thể nhân sĩ võ lâm, khi đã chọn cho mình con đường phiêu bạt giang hồ, trau dồi võ học.

Tuy nhiên, bảo vật vốn không nhiều, tính cho đến thời điểm hiện nay, số nhân sĩ may mắn được sở hữu những bộ Trang bị Hoàng kim Môn phái, hay những bộ Định quốc, An bang có tính năng vượt trội trên toàn cõi võ lâm, chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Hãy trổ tài nghiên cứu những đồ phổ tinh luyện Trang bị Hoàng kim, thử vận may, sự khéo léo, để trở thành một trong những hiệp khách đầu tiên sở hữu Những Trang bị Hoàng kim ưu việt độc nhất võ lâm!

chetao_clip_image031NPC Liên Quan:
Thợ Rèn tại Tương Dương

I. CHẾ TẠO MẢNH HOÀNG KIM

Nguyên liệuHình ảnh
Đồ phổ Hoàng kim cần chế tạo
(có thể nhận được khi tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim)
chetao_clip_image010
Mảnh thiên thạch (theo yêu cầu đồ phổ)
(có thể nhận được khi tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim)
chetao_clip_image025
Huyền tinh cao cấp (trên 5)
(có thể nhận được khi tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim, Tiểu Hoang Kim hoặc tham gia Vượt Ải, luyện công tại Phong Lăng Độ)
chetao_clip_image012
Bí kíp 90 Môn Phái tương ứng
chetao_clip_image016
Võ Lâm Mật Tịch (tùy theo yêu cầu đồ phổ)chetao_clip_image016_0000
Huyền thiết khoáng (tùy theo yêu cầu đồ phổ)
(có thể nhận được khi tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim, Tiểu Hoang Kim hoặc luyện công tại Phong Lăng Độ)
chetao_clip_image014
Khổng Tước Thạch (tùy theo yêu cầu đồ phổ)
(có thể nhận được khi tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim, Tiểu Hoang Kim hoặc luyện công tại Phong Lăng Độ)
chetao_clip_image014
Mật Nguyên Khoáng (tùy theo yêu cầu đồ phổ)
(có thể nhận được khi tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim, Tiểu Hoang Kim hoặc luyện công tại Phong Lăng Độ)
chetao_clip_image014
Chung Nhũng Thạch (tùy theo yêu cầu đồ phổ)
(có thể nhận được khi tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim, Tiểu Hoang Kim hoặc luyện công tại Phong Lăng Độ)
chetao_clip_image014
Chu sa khoáng (tùy theo yêu cầu đồ phổ)
(có thể nhận được khi tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim, Tiểu Hoang Kim hoặc luyện công tại Phong Lăng Độ)
chetao_clip_image019
Phù dung thạch (tùy theo yêu cầu đồ phổ)
(có thể nhận được khi tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim, Tiểu Hoang Kim hoặc luyện công tại Phong Lăng Độ)
chetao_clip_image021

Tỷ lệ chế tạo thành công: 50%

Có thể cho thêm vào Phúc Duyên, Thủy Tinh để tăng thêm tỷ lệ thành công (Tối đa tăng thêm được 20%)

Chế Tạo Thành Công: Nhận được Mảnh Trang Bị Hoàng Kim tương ứng và mất các nguyên liệu.

Chế Tạo Thất Bại: Nhận lại Đồ Phổ và mất các nguyên liệu ngẫu nhiên.


II, NÂNG CẤP CÁC KHOÁNG THẠCH

Đá Hiện Cấp 1Huyền Thiết Khoáng
Đá Hiện Cấp 2Mật Ngân Khoáng
Đá Hiện Cấp 3Chu Sa Khoáng
Đá Ẩn Cấp 1Khổng Tước Thạch
Đá Ẩn Cấp 2Phù Dung Thạch
Đá Ẩn Cấp 3Chung Nhũ Thạch

Để chế tạo các loại Khoáng Thạch cấp cao cần có 3 viên cấp thấp.

Tỷ lệ thành công: 70%

Thành công: Nhận được Khoáng Thạch cấp cao và mất nguyên liệu.

Thất bại: Nhận lại 2 viên khoáng thạch.


III. CHẾ TẠO TRANG BỊ HOÀNG KIM

Muốn hợp thành Trang bị Hoàng kim nào, Quý đồng đạo cần chuẩn bị đầy đủ bộ Mảnh trang bị Hoàng kim theo yêu cầu của Trang bị Hoàng kim đó. Mang bộ Mảnh trang bị Hoàng kim đến tìm gặp Thợ rèn tại Tương Dương để hợp thành Trang bị hoàng kim.

chetao_clip_image033

Công Thức Chế Tạo:
+ 1 bộ Mảnh Trang Bị Hoàng Kim (từ 4 - 9 mảnh)
+ 1 Hoàng Kim Thạch
+ 500 vạn lượng

Tỷ lệ thành công: 50%
+ Có thế cho vào Phúc Duyên và Thủy Tinh để tăng tỷ lệ thành công, (Tăng tối đa 20%)

Hợp thành thành công: Nhận được trang bị Hoàng Kim tương ứng và mất hết các nguyên liệu

Hợp thành thất bại: Nhận lại Mảnh Trang Bị Hoàng Kim và Hoàng Kim Thạch

Hoàng Kim Thạch: được tìm thấy tại Boss Đại Hoàng Kim 
Chưởng quản kính bút
loading