Thông Tin

Bang Hội
Trong Võ Lâm quần hùng, nếu chỉ đơn thuần là 1 nhân sĩ muốn thống lĩnh trung nguyên ắt hẳn rất khó lòng quật nổi quần hùng. Bang hội liên minh, sẽ giúp toàn thể
đồng đạo thực hiện điều đó trong 1 nhóm 


1 . Cách Lập Bang : 
Tới Gặp NPC Bang Hội chuẩn bị : 
- 1 Nhạc Vương Kiếm
- 5000 vạn lượng 
- 1000 danh vọng
- 2000 Phúc duyên
- Cấp 150 trở lên
- Sát thủ 
chuẩn bị đầy đủ bạn tiến tới gặp NPC Bang Hội và tiến hành lập Bang

2. Chức năng chính của bang hội bao gồm : 

- Bổ nhiệm
- Trục Xuất
- Đổi tên Nam , Nữ
- Hiển thị Bang Hội trên thanh Rank
- Tần số chát Bang Hội
- Đổi Bang Chủ


BQT G4VN
Chưởng quản kính bút
loading