Thông Tin

Hạt Huy Hoàng

Hạt Huy Hoàng – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ công, bất kể theo trường phái nào, khi sử dụng loại quả này đều có thể gia tăng công lực bội phần.

Nay, những kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vừa loan tin Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim sắp xuất hiện trở lại, và ở những khu vực muôn trùng hiểm trở như Trường Bạch Sơn quanh năm tuyết giá, hoặc có thể là Mạn Bắc Thảo Nguyên xa xôi cách trở. Thiên hạ xôn xao, giang hồ lại sắp một phen biến động, giao tranh...

Thời Gian Sự Kiện

  • Hoạt động Huy Chi Chương sẽ diễn ra đều đặn từ 12h00 đến 13h0020h00 đến 21h00 mỗi ngày, trong thời gian này sẽ xuất hiện những hạt Huy Hoàng.
  • Mỗi ngày trong thế giới võ lâm sẽ có 2 đợt xuất hiện hạt Huy Hoàng.

Nội Dung Sự Kiện

cayhuyhoangxanhTại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

  • Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.
  • Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái:
Hạt huy hoàng Đẳng cấp người chơi Nơi sinh trưởng Công dụng

hathuyhoang

Hạt Hoàng Kim

Cấp 120 trở lên Lâm Du Quan 80.000.000 điểm kinh nghiệm

hathuyhoang

Hạt Cao Cấp

Cấp 120 trở lên Mạc Cao Quật 20.000.000 điểm kinh nghiệm

hathuyhoang

Hạt Trung Cấp

Cấp 90 - 119 Sa Mạc Địa Biểu 4.000.000 điểm kinh nghiệm

hathuyhoang

Hạt Sơ Cấp

Cấp 50 - 89 Điểm Thương Sơn 2.000.000 điểm kinh nghiệm

Ghi chú

  • Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 10 Quả Huy Hoàng.
  • Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 2 Quả Hoàng Kim.
Chưởng quản kính bút
loading